Przykro Nam
sprawdź wybrane wydarzenie w Kalendarzu wydarzeń /aktywny link / czy było wydarzeniem cyklicznym czy jednodniowym . Wydarzenia cykliczne wyświetlane są we wszystkich terminach trwania . W serwisie zamieszczamy tylko informacje o wydarzeniach trwających oraz planowanych .

Administrator
Urząd Miasta Zakopane informuje, że w okresie od 07.05.2018 r. do 31.10.2018 r. będą prowadzone roboty polegające na przebudowie drogi gminnej ul. Kotelnica. Roboty swoim zakresem obejmą: budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń odwodnienia drogi, wykonanie nowej nawierzchni, jak również budowę sieci gazowej dla Kotelnicy i Gubałówki.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i użytkowników ruchu drogowego. Jednocześnie prosimy
o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o dostosowanie się do wprowadzonych zmian organizacji ruchu i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych robót.

(APM)
 

Informacje o czasie i lokalizacji wydarzenia

Od 2018-12-22 do 2018-12-23

Miejsce wydarzenia:

Zakopane miasto Zakopane

Adres:

ul. Kotelnica

Wydarzenie dodał(a) / Źródło