Przykro Nam
sprawdź wybrane wydarzenie w Kalendarzu wydarzeń /aktywny link / czy było wydarzeniem cyklicznym czy jednodniowym . Wydarzenia cykliczne wyświetlane są we wszystkich terminach trwania . W serwisie zamieszczamy tylko informacje o wydarzeniach trwających oraz planowanych .

Administrator
Historia Biblioteki sięga początku XX w. Rozpoczęła swoją działalność w 1900 r. pod nazwą Czytelnia Zakopiańska, a od 1904 r. przemianowana została na Bibliotekę Publiczną i pod tą nazwą funkcjonuje do dzisiaj. Zbiory biblioteczne (stan na koniec 2011 r.) liczą ogółem 140005 wol., 4.634 wol. czasopism oprawnych, 557 wol. zbiorów specjalnych. Biblioteka posiada ciekawy zestaw książek obcojęzycznych, są to głównie pozycje wydane na początku XX wieku. Biblioteka zgromadziła bogaty dział zbiorów regionalnych, gromadzone są wszelkie druki, prospekty, afisze i inne materiały dotyczące Tatr i Zakopanego. W zbiorach MBP znajduje się 97 wol. starodruków

Od 13.10.1955 r. organizowane są w Bibliotece Czwartki Literackie, które odgrywają istotną rolę w kalendarzu imprez kulturalnych Zakopanego.  

 

Informacje o czasie i lokalizacji wydarzenia

Od 2019-03-06 do 2019-06-26

Miejsce wydarzenia:

Adres:

ul. Łukaszówki 4a 34-500 Zakopane

Wydarzenie dodał(a) / Źródło