Przykro Nam
sprawdź wybrane wydarzenie w Kalendarzu wydarzeń /aktywny link / czy było wydarzeniem cyklicznym czy jednodniowym . Wydarzenia cykliczne wyświetlane są we wszystkich terminach trwania . W serwisie zamieszczamy tylko informacje o wydarzeniach trwających oraz planowanych .

Administrator
Śp. ks. prof. Józef Tischner to patron wielu szkól w Polsce m.in. Zespołu Szkół w Ratułowie. To właśnie tam co roku odbywa się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. prof. J. Tischnera. Celem, już 6. edycji, która odbędzie się 19 marca o godz. 10.00, jest kultywowanie pamięci ks. prof. J. Tischnera, docenienie ludzi, którzy mieli lub mają wpływ na postrzeganie świata przez dzieci i młodzież, kształtowanie poczucia wartości u dzieci i młodzieży, popularyzacja i promocja talentu dzieci i młodzieży, odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich, dbałość o kulturę słowa, poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w terminie do 13 marca 2015 r. udziału w konkursie oraz przygotowanie repertuaru odpowiadającego wybranej kategorii konkursowej. Można zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej - 0-III Szkoła Podstawowa, IV – VI Szkoła Podstawowa, I – III Gimnazjum i kategorii prezentacji utworów - gwarowej i literackiej. W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorami. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru do tematu konkursu oraz do wieku uczestnika, interpretację utworu, kulturę słowa ( dykcja i emisja głosu) ogólny wyraz artystyczny. - Zadedykuj dowolnie wybrany wiersz osobie szczególnie Ci bliskiej! Wyraź uczucia, emocje, którymi darzysz wyjątkową osobę( mogą to być: członkowie rodziny, przyjaciele, autorytety, bliscy Twojemu sercu? Ci którzy żyją albo Ci , których już nie ma wśród nas). Swoje wystąpienie poprzedź krótką dedykacją - mówią organizatorzy. Ponadto ZSPiG w Ratułowie organizuje VII Ogólnopolski Konkurs Literacki i VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. Karta zgłoszeń, regulamin i szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu - www.ckip.org. Organizatorami VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. prof. J. Tischnera są Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu, Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu i Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu. Patronat nad konkursami objęli Edward Siarka – Poseł na sejm RP, Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowatorskiego, Ks. Janusz Rzepa – proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie oraz Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu.  
 

Informacje o czasie i lokalizacji wydarzenia

do godz. .

Miejsce wydarzenia:

Adres:

Zespół Szkół w Ratułowie

Wydarzenie dodał(a) / Źródło