Przykro Nam
sprawdź wybrane wydarzenie w Kalendarzu wydarzeń /aktywny link / czy było wydarzeniem cyklicznym czy jednodniowym . Wydarzenia cykliczne wyświetlane są we wszystkich terminach trwania . W serwisie zamieszczamy tylko informacje o wydarzeniach trwających oraz planowanych .

Administrator
Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Konsultacje rozpoczną się 04.10.2018 roku i zakończą się 18.10.2018 roku, będą prowadzone w formie: 

1. Publikacji tekstu dokumentu na stronie internetowej www.zakopane.eu 

2. Przyjmowania uwag w siedzibie urzędu 

3. Przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej kultura3@zakopane.eu

(AKS)

 

Informacje o czasie i lokalizacji wydarzenia

Od 2018-12-10 do 2018-12-31

Miejsce wydarzenia:

Zakopane miasto Zakopane

Adres:

ul. Kościuszki 13

Wydarzenie dodał(a) / Źródło